BIAŁORUŚ - Szlakiem Mickiewicza, Orzeszkowej i Niemena


Ramowy program wycieczki na Białoruś


Uwaga! Obowiązkowe są paszporty i wizy!!!

PIERWSZY DZIEŃ

Wyjazd z Kielc o godz. 5.oo, przejście graniczne Kuźnica.
GRODNO: Muzeum i pomnik Elizy Orzeszkowej, Stary Zamek – rezydencja Stefana Batorego, Nowy Zamek, w którym podpisano II rozbiór Polski, katedra św. Ksawerego z XVII/XVIII w., kościół jezuitów od 1991 r. katedra, d. klasztor jezuitów, w którym mieszkała Zofia Nałkowska (1922-27), zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.


DRUGI DZIEŃ

Po śniadaniu BOHATYROWICZE: ruiny dworku Korczyńskich, grób Jana i Cecylii oraz mogiła powstańców; STARE WASILISZKI: Dom Muzeum Czesława Niemena oraz kościół parafialny, w którym był chrzczony; LIDA: zamek książąt litewskich z XIV w., NOWOGRÓDEK: obiadokolacja, nocleg.

TRZECI DZIEŃ

Po śniadaniu fara Witoldowa, w której był ochrzczony Adam Mickiewicz, ruiny zamku Mendoga, Muzeum Poety, przejazd nad Jezioro Świteź;
ZAOSIE:
zrekonstruowany zaścianek Mickiewiczów; MIR: największy na Białorusi zamek z XVI-XIX w. należący do ordynacji nieświeskiej Radziwiłłów,
w 1994 r. wpisany na listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. Obiadokolacja i nocleg w Baranowiczach.


CZWARTY DZIEŃ

Po śniadaniu NIEŚWIEŻ: kościół p.w. Bożego Ciała z kryptą, w której pochowano ponad 100 członków rodu Radziwiłłów, zespół pałacowo-ogrodowy.
BRZEŚĆ: Twierdza z poł. XIX w. Powrót do Kielc ok. 23.oo.


Cena od 850 zł/os.
dla grupy min. 45 os.

zawiera: przejazd autokarem, 3 noclegi, 3 śniadania, 3 obiadokolacje, ubezpieczenie NNW i KL, opieka pilota-przewodnika na trasie.
Na bilety wstępu należy przygotować 20 EUR.


Wiza białoruska 15 EUR, paszport musi być ważny min. 6 miesięcy od wyjazdu.

ZAPRASZAMY