PROPOZYCJE DLA INSTYTUCJI


Organizacja wyciczek krajowych i zagranicznych, seminariów, konferencji, spotkań integracyjnych, wyjazdów wypoczynkowo-leczniczych
w kraju i za granicą.

Program, termin i warunki do ustalenia - uwzględniamy sugestie zleceniodawcy.

Nasze propozycje - zapraszamy do działu OFERTA