UBEZPIECZENIA TURYSTYCZNEOferujemy polisy ubezpieczeniowe indywidualne i grupowe do wszystkich krajów świata.


– od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)
– kosztów leczenia (KL)
– ubezpieczenie bagażu podróżnego (BP)
– od odpowiedzialności cywilnej (OC)
– ubezpieczenia dla osób, które planują uprawiać różnego rodzaju aktywności sportowe podczas pobytu w kraju i za granicą